top of page

חברותא למרותקי בית

ליווי ומניעת דמנציה
באמצעות פעילות משמעותית, בניית קשר וטכניקות הרפיה

מרותקי בית - מניעת דמנציה

מפגשי 'חברותא' מיועדים למרותקי-בית,

המתמודדים עם מגבלה פיזית, רגשית או קוגניטיבית.

 

הפעילות מותאמת אישית ונותנת מענה לצרכים

הקוגניטיבים, החברתיים והרוחניים של האדם המבוגר.

 

המפגשים מתרגלים יכולות קיימות, מעוררים כישורים רדומים,

ושואפים להאט את קצב ההתדרדרות.

 

מפגשי 'חברותא' מעניקים תחושת יכולת והישג,

מחזקים את תחושת הערך העצמי, ומשיבים לחיים תוכן ומשמעות.

הם משפיעים על החיוניות, האופטימיות

והנכונות להתמודד עם אתגרי הגיל.

מפגשי 'חברותא למרותקי בית' שואבים השראה ממודל הלימוד היהודי 'חברותא'
המשלב לימוד וקשר אישי.
במהלך מפגשי 'חברותא למרותקי בית' הפעילות המשמעותית והקשר האישי מזינים זה את זה:
הפעילות משמשת מצע לקשר,
והקשר מאפשר
 התמודדות משותפת עם האתגרים שמזמנת הפעילות ומזמנים החיים.

התארכות תוחלת החיים מביאה עמה גם ברכה וגם אתגרים לכל המעורבים.

בני דור הביניים (הסנדוויץ') מוצאים עצמם בתווך –

 בין צרכי הוריהם לבין צרכי ילדיהם ונכדיהם.

זאת לצד מחויבויות נוספות לזוגיות, לבית, לעבודה ולקהילה.

גם כאשר שלושת הדורות פועלים מתוך הבנה, התחשבות ושיתוף פעולה -

נותר פער בין הרצון לבין היכולת להעניק להורה המבוגר.

הטיפול היומיומי באדם המוגבל פיזית, נפשית ו\או קוגניטיבית הוא תובעני.

לעיתים קרובות המטפלים נשאבים כליל לטיפול בצרכים

 הפיזיים, הטכניים והביורוקרטיים.

'חברותא' נותנת מענה לצרכים

האינטלקטואלים, הרגשיים, החברתיים והרוחניים

של ההורה המבוגר.

המטפלים בבן משפחה עם דמנציה נוטים להזניח את הטיפול בעצמם,

ונמצאים בקבוצת סיכון לפיתוח תחלואה פיזית ונפשית

('תסמונת בן המשפחה המטפל').

'חברותא' מציעה מפגשי הדרכה, ליווי ותמיכה עבור בני המשפחה

(וגם למטפלים שאינם בני משפחה),

המפגשים מסייעים בזיהוי והתמודדות עם האתגרים

בהם נתקלים כל המעורבים

עם הופעת תסמיני הדמנציה

ולאורך כל התהליך.

לפרטים נוספים, קורות חיים ומכתבי המלצה:
רחל קלינברגר
מעל 15 שנה עוסקת ב- Dementia Care ובפיתוח שיטות ייחודיות לקשר משמעותי עם אנשים המתמודדים עם פגיעה קוגניטיבית.
מפתחת תוכנית הלימודים הבין דורית 'קרבה'
מורה ליוגה ולמדיטציה
מקדמת יוזמת "ותיקין" לשינוי ההערכות לגיל השלישי והרביעי

אנשים עם דמנציה - ליווי ממוקד אדם

"חברותא" מציעה מפגשים ייעודיים לאנשים עם ליקוי קוגניטיבי קל (MCI),

ולאנשים הנמצאים בשלב הראשון, השני או השלישי של הדמנציה.

דמנציה פוגעת בחמישה מישורים:

קוגניטיבי, תפקודי, פסיכולוגי ופסיכיאטרי, התנהגותי ופיזי.

הפגיעה במישורים אלו גורמת להתכנסות של החולה

ולהמנעות מפעילות ומאינטראקציה חברתית.

ההתכנסות וההמנעות גורמות לשעמום, בידוד חברתי ומתח

המובילים להתדרדרות מואצת בכל המישורים.

כיום לא ניתן לרפא דמנציה,

אך ניתן להאט את קצב ההתדרדרות של המחלה

ולהקל על הסבל של החולה.

'חברותא' מתמודדת עם ההמנעות, ההתכנסות וההתדרדרות המואצת,

ונותנת מענה לשעמום, לבידוד החברתי, למתח ולסבלו של החולה

באמצעות פעילות המשלבת גירוי קוגניטיבי, שיחות והרפיה:

  • גירוי קוגניטיבי – פעילות משמעותית, מותאמת אישית המעודדת מעורבות, גורמת סיפוק, הנאה ועניין; משפיעה על החיוניות ומחזקת תחושת יכולת וערך עצמי.

  • שיחות - בניית אמון וקשר אישי, כנה, מכיל, מכבד, תומך, מאפשר ומניע.

  • הרפיה - שימוש בטכניקות הירגעות (מדיטציה, יוגה, עיסוי) להקלת כאב פיזי ונפשי.

1 - ליווי למרותקי בית
2 - ליווי לאנשים עם דמנציה
3 - ליווי לבני המשפחה ולמטפלים
פרטי קשר

בני המשפחה והמטפלים - הדרכה וליווי

:לפרטים נוספים והמלצות
bottom of page